Kajakturer

Paddelturer i Västergötland kommer inom kort att presenteras här, turerna innehåller enmansKjak, paddel, sittbrunskapel ,flytväst samt turguid.